Työtakuu tarkoittaa oikeutta palkkatyöhön

Työtöntä painavat toimeentulon epävarmuus, sekä muun muassa aktiivimallin ja KELA:n toiminnan kaltaiset stressitekijät. Työttömien Keskusjärjestön työllisyysohjelmassa työtön on aktiivinen, toimiva ja tahtova kansalainen.

Suomi käyttää esimerkiksi Ruotsiin, Norjaan ja Tanskaan verrattuna todella vähän palkkatukea. Lex Leppäsen nimellä tunnettu, Suomessa käytössä ollut työtakuu purettiin 1990-luvulla, työttömyyden noustessa valtiontaloudellisin perustein. Sen kauden jäljet ovat olleet murheelliset ja näkyvät yhä dramaattisesti laman aikana eläneiden lasten elämänkohtaloissa. Siksi Työttömien Keskusjärjestön työllisyysohjelmassa vaaditaan nuorille jo 3 kk työttömyyden jälkeen oikeutta palkkatyöhön.

Oikeus työhön turvataan työtakuulla. Sen idea on taata työpaikka kaikille työkykyisille ja työhaluisille täysi-ikäisille ihmisille – yhteiskunnallisesti merkityksellinen työpaikka. Työttömien Keskusjärjestön työllisyysohjelma vaatii, että julkisen sektorin on järjestettävä mahdollisuus kokoaikaiseen työhön 12 kuukauden työttömyyden jälkeen 24 kk tarkastelujakson aikana, jos työtön työnhakija ei ole työllistynyt avoimille työmarkkinoille. Työ on olennainen osa ihmisen identiteettiä, hyvinvointia ja osallisuutta yhteiskunnassa.

Keskeinen Työttömien Keskusjärjestön vaatimus edellyttää oikeusturvan toteuttamista yksityisissä ja julkisissa kasvupalveluissa. Jos kasvupalvelupilotit avataan hallituksen nyt suunnittelemalla tavalla – vailla voimassaolevaa lainsäädäntöä niitä ohjaamassa, räjäytetään hajalle olemassa olevien työllisyyspalveluja tarjoavien kolmannen sektorin järjestöjen toimintaa. Se tarkoittaa käytännössä niiden lakkaamista, ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien jäämistä markkinoiden armoille, vanhustenhoidon tavoin.

Keskusjärjestö vaatii, että työvoimapoliittisten karenssien perusteet on arvioitava uudelleen perustuslain mukaiselle tasolle ja aktiivimalli on lakkautettava välittömästi. Viimesijaisista sosiaalituista 20 % ja 40 % leikkaukset lopettava välittömästi perustuslain vastaisena. Lait jotka ovat ristiriidassa perustuslain 19 § kanssa on kumottava. Yhtäläiseen kansalaisuuteen liittyvät myös ruokakunta-käsitteestä luopuminen, ja se, että luottamustehtävät ja vapaaehtoistoiminta eivät saa leikata työttömien tukia.

Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtajana näen, että on korkea aika saattaa työttömiä koskeva lainsäädäntö takaisin lailliselle linjalle.