Mitä Ipasta sanotaan?

Olen työssäni perehtynyt pakolaisten asemaan konfliktialueilla ja Suomessa. Tärkeiksi puheenaiheiksi ovat nousseet ihmisoikeudet, turvapaikkapolitiikka ja lainsäädäntö. Tarvitsemme rohkeita ihmisiä, jotka tuovat esiin ongelmat ja etsivät ratkaisuja. Tarvitsemme ihmisiä, jotka kunnioittavat kansainvälisiä sopimuksia ja vaativat niiden noudattamista. Tarvitsemme ihmisiä, jotka puolustavat perustuslakia.

Irma Hirsjärven työ turvapaikanhakijoiden oikeuksien puolustajana ja rasismin vastustajana on tärkeää. Haluan antaa tukeni hänen vaalityölleen.

Helena Ranta
oikeushammaslääkäri, Raasepori


Verotuksen päätehtävänä on yhteiskunnan rahoituksen turvaaminen. Tulevalla hallituksella on erittäin suuria haasteita mm. sosiaaliturvan, terveydenhuollon, vanhustenhuollon, koulutuksen ja puolustushankintojen rahoittamisessa. Tämän pitää tapahtua niin, että verorasitus on oikeassa suhteessa verovelvollisten veronmaksukykyyn eikä vapaamatkustusta pääse tapahtumaan kansallisella eikä kansainvälisellä tasolla sen enempää verojärjestelmän aukkojen kuin valvonnan heikkoudenkaan ansiosta. Irma Hirsjärven veropoliittiset tavoitteet tähtäävät oikeaan suuntaan ja hänellä on kokemukseni perusteella sekä tarmoa että kykyä asioiden eteenpäin viemisessä.

Markku Hirvonen
verotusneuvos, Helsinki


Irma Hirsjärvi on suomalaisen spekulatiivisen fiktion voimanainen ja yhteiskunnallisen ajattelun dynamo, jonka sanottavaa kannattaa ehdottomasti kuunnella.

Johanna Sinisalo
kirjailija, Tampere


Työskentelin Irma Hirsjärven kanssa työryhmässä, jossa rakensimme punavihreä tulevaisuus –asiakirjan. Se hyväksyttiin Vasemmistoliiton puoluekokouksessa ja merkitsi uudenlaista avausta sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullisen yhteiskunnan rakentamisessa. Irman panos tulevaisuuden rakentamisessa oli aktiivinen ja innovatiivinen. Olen osallistunut Irma Hirsjärven organisoimiin työttömien keskusjärjestön tilaisuuksiin. Ne ovat olleet osoituksia Irman syvällisestä ja päämäärätietoisesta paneutumisesta työllisyyden ja ihmisoikeuksien kysymyksiin. Irma Hirsjärven valitseminen eduskuntaan on voitto paremman Suomen ja maailman rakentamiselle.

Jouko Kajanoja
PhD (Pol.Sc.), Adjunct Professor, Helsinki