Ipa työttömien kattojärjestön puheenjohtajana

”You cannot buy the revolution. You cannot make the revolution. You can only
be the revolution. It is in your spirit, or it is nowhere.”
Ursula K. Le Guin

Kuntapoliitikkona seurasin kun aktiivimalli-aloite herätti kansalaiset
ennennäkemättömään vastustukseen. Perustuslakivaliokunta, asiantuntijat ja
Työttömien Keskusjärjestö lausuivat siitä kriittiset sanansa. Aktiivimallia
vastustava kansalaisaloite keräsi yli 50 000 nimeä, ennen kuin se keskeytettiin,
jotta aloite saataisiin nopeasti käsittelyyn.

Addressin allekirjoittivat työttömien lisäksi kaikenlaiset kansalaiset:
työssäkäyvät, eläkeläiset, sekä ihmiset, jotka eivät olleet äänestäneet, tai olleet
mukana minkäänlaisessa poliittisessa toiminnassa. Ihmiset jakoivat itselleen
tuntemattomien työttömien ahdistuksen mahdottomassa tilanteessa. Olin itse
keräämässä allekirjoituksia Jyväskylän pääkirjastossa, ja näin, että empatia ylitti
myös puoluerajat.

Työttömyys koskee jokaista, ja jokainen meistä on työttömyysuhan alainen.
Koronan aikana myös yrittäjien työttömyysturva on tullut ajankohtaiseksi.
Työttömän tärkeimmät ongelmat ovat toimeentulon epävarmuus, sosiaalisen
verkoston hajoaminen ja vaikeus ylläpitää terveyttä ja elämä
merkityksellisyyttä. Koronan aikana tilanne on yhä kärjistynyt työttömyyden ja
lomautusten määrän räjähtäessä keväästä 2020 lähtien.

Kuluneen vuoden aikana on koronasta huolimatta edetty monella saralla
työttömyyden hoidossa. Työtöntä ei enää rangaista siitä, että hän ei saa työtä,
sillä aktiivimalli on kaadettu. Toisen asteen koulutus on merkittävä nuorten
työmarkkinoilta syrjäytymisen ehkäisijä. Pohjoismaisen työnhakumallin
mukana haetaan konkreetteja keinoja työn ja osaamisen lisäämiselle. 
Nämä ja monet muut toimet ovat helpottaneet työttömän elämää, mutta
työn puute ei ole
vähentynyt.

Työttömien Keskusjärjestö on edunvalvontajärjestö, joka osallistuu aktiivisesti
sekä valmisteluun että lausunnoillaan lakien valmistelutyöhön ja
kehittämistoimiin. Kattojärjestö on myös jäsenjärjestöjensä kautta
valtakunnallinen asiantuntijaverkosto, joka toimii muun muassa SOSTE:n
kautta ja yhteistyössä Kuntaliiton kanssa. Voit tutustua puoluepoliittisesti
sitoutumattoman etujärjestön, Työttömien Keskusjärjestön toimintaan sen
sivuilla Työttömien keskusjärjestö ry – Työttömien puolesta (tyottomat.fi)