Ipa – Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtaja

Ipa – kolmatta kautta työttömien keskusjärjestön puheenjohtaja

cropped-ministerivierailulla

Kun työllisyyden aktiivimalli herätti kansalaiset ennennäkemättömään vastustukseen, lähdin auttamaan ja itsekin keräämään allekirjoituksia lakialoitteeseen sitä vastaan. Perustuslakivaliokunta, asiantuntijat ja Työttömien Keskusjärjestö lausuivat siitä kriittiset sanansa. 50 000 allekirjoitusta tuli nopeasti, ja keruu keskeytettiin heti, jotta aloite saatiin käsittelyyn.

Kirjaston keruupisteessä näkyi ihmisten tuohtumus epäoikeudenmukaisesta laista. Addressin allekirjoittivat kaikenlaiset kansalaiset: työssäkäyvät, työttömät, eläkeläiset, jopa  ihmiset, jotka eivät koskaan olleet äänestäneet, tai olleet mukana minkäänlaisessa poliittisessa toiminnassa. Ihmiset jakoivat itselleen tuntemattomien työttömien ahdistuksen ja halusivat osoittaa tukensa. Empatia ylitti myös puoluerajat.

Työttömyys koskee jokaista. Viimeistään korona opetti kouriintuntuvasti, että jokainen meistä on työttömyysuhan alainen. Koronan aikana myös yrittäjien työttömyysturva tuli ajankohtaiseksi. Näen, että se on ollut merkittävä ajatuksellinen askel kohti perusturvaa.

Työttömän tärkeimmät ongelmat ovat byrokratian aiheuttamat toimeentulon ongelmat, sosiaalisen verkoston hajoaminen ja vaikeudet ylläpitää terveyttä ja elämän merkityksellisyyttä. Koronan aikana tilanne kärjistyi työttömyyden ja lomautusten määrän räjähtäessä keväästä 2020 lähtien. Työttömyys on nyt 2022 korjaantunut ja on työllisyysprosenti läheneen maagista 75 %. Kuitenkin samaan aikaan ne, jotka putosivat työttömyyteen, ovat usein jääneet sinne. PItkäaikaistyöttömyys kasvaa – samoin kohtaanto-ongelma. 

Kuluneen vuoden aikana on koronasta huolimatta edetty monella saralla
työttömyyden hoidossa. Työtöntä ei enää rangaista siitä, että hän ei saa työtä,
sillä aktiivimalli on kaadettu. Toisen asteen koulutuksen varmistaminen kaikille on historiallisen merkittävä nuorten työmarkkinoilta syrjäytymisen ehkäisijä. Pohjoismaisen työnhakumallin mukana haetaan konkreetteja keinoja työn ja osaamisen lisäämiselle. 
Nämä ja monet muut toimet ovat helpottaneet työttömän elämää, mutta kaikilla
työn puute ei ole vähentynyt.

Ainoa ryhmä, jonka koulutuksen voi viranomainen estää, on edelleen työtön. Pitkäaikaistyöttömät koostuvat yhä selvemmin ikääntyneistä – jopa kokeneista ja hyvin koulutetuista ihmisistä. Osatyökykyisten palkkaaminen on edelleen tabu. 

Viestimme Työttömien Keskusjärjestössä jäsenyhdistystemme verkoston kautta saamaame tilannekuvaa suoraan päätöksenteon eri kohtiin. Tulin valituksi keväällä 2022 kolmannelle kaksivuotiskaudelle kattojärjestömme hallituksen puheenjohtajaksi. Se on valtakunnallinen vaikuttamisen paikka, ja yhteistyötä tehdään muun muassa seurakunnan, SAK:n, Kuntaliiton, SOSTE:n EAPN-Finin ja monien muiden järjestöjen kanssa. Tärkeää on jatkuva vuoropuhelu median kanssa, sillä keskeinen uudistusten este on väärä tieto työttömyyden syistä ja työttömistä.

Työttömien Keskusjärjestö on edunvalvontajärjestö, joka osallistuu aktiivisesti
sekä valmisteluun että lausunnoillaan lakien valmistelutyöhön ja
kehittämistoimiin. Kattojärjestö on jäsenjärjestöjensä kautta
valtakunnallinen asiantuntijaverkosto. Voit tutustua puoluepoliittisesti
sitoutumattoman etujärjestön, Työttömien Keskusjärjestön toimintaan sen
sivuilla Työttömien keskusjärjestö ry – Työttömien puolesta (tyottomat.fi)